Правовая база

Мемлекеттік рәміздер жөніндегі аудандық комиссияның
2019 жылға арналған инспекциялық жұмыс кестесі
Мазмұны
Мерзімі
Жауаптылар
1.
2.
3.
4.
2019 жылға арналған комиссияның жұмыс жоспары мен инспекциялық тексеру жұмыс кестесін жасақтау.
Қайыңды, Саралжын ауылдық округтерінде мемлекеттік рәміздерді насихаттау және қолдану бойынша жүргізген жұмыстары туралы.
Көптоғай, Берсиев ауылдық округтерінде мемлекеттік рәміздерді насихаттау және қолдану бойынша жүргізген жұмыстары туралы.
I-тоқсандағы хаттамалық шешімнің орындалуы туралы.
Қараой, Сарбие ауылдық округтерінде мемлекеттік рәміздерді насихаттау және қолдану бойынша жүргізген жұмыстары туралы.
II-тоқсандағы хаттамалық шешімнің орындалуы туралы.
Мемлекеттік рәміздер жөніндегі аудандық комиссияның 2017 жылға арналған жұмысын қорытындылау 2018 жылға жұмыс жоспары туралы.
Аудан орталығындағы мекемелер мен кәсіпорындардың мемлекеттік рәміздерді насихаттау және қолдану бойынша жүргізген жұмыстары туралы.
Мемлекеттік рәміздер жөніндегі аудандық комиссияның хаттамалық шешімдерінің орындалуы.
І-тоқсан
ІІ-тоқсан
ІІІ-тоқсан
ІV-тоқсан
комиссия мүшелері
комиссия мүшелері
комиссия мүшелері
комиссия мүшелері
Мемлекеттік рәміздер жөніндегі аудандық комиссияның
2019 жылға арналған жұмыс ЖОСПАРЫ
Мазмұны
Мерзімі
Орындаушылар
Комиссия отырысында қаралатын сұрақтар
1.
1. 2019 жылға арналған комиссияның жұмыс жоспары мен инспекциялық тексеру жұмыс кестесін жасақтау
2. Қайыңды, Саралжын ауылдық округтерінде мемлекеттік рәміздерді насихаттау және қолдану бойынша жүргізген жұмыстары туралы
І-тоқсан
Аудандық ішкі саясат бөлімі
Қайыңды, Саралжын ауылдық округтер әкімі аппараттары
2.
1. Көптоғай, Берсиев ауылдық округтерінде мемлекеттік рәміздерді насихаттау және қолдану бойынша жүргізген жұмыстары туралы
2. I-тоқсандағы хаттамалық шешімнің орындалуы туралы
ІІ-тоқсан
Көптоғай, Берсиев ауылдық округтер әкімі аппараттары
Аудандық ішкі саясат бөлімі
3.
1. Қараой, Сарбие ауылдық округтерінде мемлекеттік рәміздерді насихаттау және қолдану бойынша жүргізген жұмыстары туралы
2. II-тоқсандағы хаттамалық шешімнің орындалуы туралы
ІІІ-тоқсан
Қараой, Сарбие ауылдық округтер әкімі аппараттары
Аудандық ішкі саясат бөлімі
4.
1. Мемлекеттік рәміздер жөніндегі аудандық комиссияның
2017 жылға арналған жұмысын қорытындылау 2018 жылға жұмыс жоспары туралы
2. Аудан орталығындағы мекемелер мен кәсіпорындардың мемлекеттік рәміздерді насихаттау және қолдану бойынша жүргізген жұмыстары туралы
3. Мемлекеттік рәміздер жөніндегі аудандық комиссияның хаттамалық шешімдерінің орындалуы
ІV-тоқсан
Аудандық ішкі саясат бөлімі
Көпшілік іс – шаралар
5.
Мемлекеттік рәміздерге құрметпен қарауды қалыптастыру және оны орындау барысында заңнаманың сақталуы бойынша ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізу
тұрақты
Ойыл селосы мен ауылдық округтер әкімдіктері
Мемлекеттік мекемелер басшылары
Аудандық ішкі саясат бөлімі
6.
Мемлекеттік рәміздерді насихаттау және қолдану бойынша бұқаралық ақпарат құралдарына мақалалар және тақырыптық жарияланымдар ұйымдастыру
тұрақты
Аудандық ішкі саясат бөлімі
«Ойыл газеті» ЖШС
7.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 2 қазандағы № 873 «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік Елтаңбасын және олардың бейнелерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Гимнінің мәтінін орналастыру ережесін бекіту туралы» қаулысының орындалуын қатаң бақылауда ұстау
тұрақты
Ойыл селосы мен ауылдық округтер әкімдіктері
Мемлекеттік мекемелер басшылары
8.
Мекеме басшылары мен жауапты мекеме қызметкерлерін қатыстыра отырып Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасын пайдаланудың жаңа ұлттық стандартын (ҚР СТ 989-2014) түсіндіру негізінде семинар ұйымдастыру
жыл ішінде
Аудандық ішкі саясат бөлімі
9.
Барлық мемлекеттік мекемелерде және қоғамдық-саяси, мәдени-көпшілік және спорттық іс-шаралар өткізілетін орындарда мемлекеттік рәміздердің болуын қатаң бақылауға алу және олардың мемлекеттік стандартқа сай келуін қамтамасыз ету
тұрақты
Ойыл селосы мен ауылдық округтер әкімдіктері
Мемлекеттік мекемелер басшылары
10.
Мемлекеттік рәміздерді сатып алуды өткізген кезде жергілікті атқарушы мемлекеттік органдар мемлекеттік рәміздерді дайындауға құқығы берілген лицензиясы бар әзірлеушілерден алуды қамтамасыз ету
тұрақты
Ойыл селосы мен ауылдық округтер әкімдіктері
Мемлекеттік мекемелер басшылары
11.
4 маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күніне арналған жастар акцияларын, кездесулер мен байқаулар ұйымдастыру
4 маусым
Аудандық ішкі саясат бөлімі
Аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
12.
Спорттық іс-шаралар кезінде Қазақстан Республикасы мемлекеттік Гимнін орындағанда оның музыкалық редакциясы мен мәтінін сақталуын қамтамасыз ету
тұрақты
Аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі
Ойыл балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі
13.
Аудандық білім беру мекемелерінде мемлекеттік рәміздерді насихаттау мен қолдануға және жастарды патриоттық сезімге тәрбиелеуге бағытталған шаралар (кештер, тәрбие сағаттары, конкурстар, кездесулер, пікірталас, ақпараттық-танымдық сағаттар, «дөңгелек үстелдер»және т.б.) өткізу
тұрақты
Аудандық білім бөлімі
14.
Аудандық мәдениет мекемелерінде «Мемлекет және рәміздер», «Рәміздеріміз – ұлттық мақтанышымыз», «Рәміздер – Тәуелсіздік белгісі!» тақырыптарында әдеби-сазды кештер, оқырмандар конференциясын және кездесулер ұйымдастыру
тұрақты
Аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
Ш.Берсиев атындағы өнер және өлке тарихы музейі
О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О государственных символах Республики Казахстан"
Конституционный закон Республики Казахстан от 28 октября 2015 года № 370-V ЗРК
Статья 1. Внести в Конституционный закон Республики Казахстан от 4 июня 2007 года «О государственных символах Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 11, ст. 72; 2008 г., № 13-14, ст. 53; 2012 г., № 12, ст. 82) следующие изменения и дополнения: 1) в пункте 1 статьи 4: в части первой: дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания: «5-1) в помещениях (части помещений), отведенных для экспозиции, посвященной государственной символике, государственных юридических лиц, национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, а также иных акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, в отношении которых Республика Казахстан выступает единственным акционером (участником);»; подпункт 10) изложить в следующей редакции: «10) во время празднования Дня государственных символов Республики Казахстан, официальных и торжественных церемоний, спортивных мероприятий в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;»; часть вторую изложить в следующей редакции: «Порядок использования (установления, размещения) Государственного Флага и его изображения в соединениях, воинских частях, подразделениях, учреждениях Вооруженных Сил и других войск и воинских формированиях определяется общевоинскими уставами.»; дополнить частью пятой следующего содержания: «Порядок использования (установления, размещения) Государственного Флага и его изображения определяется Правительством Республики Казахстан.»; 2) статью 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3. Флаги иностранных государств, используемые иностранными организациями и представительствами, осуществляющими деятельность на территории Республики Казахстан, за исключением дипломатических представительств, консульских учреждений, международных организаций и (или) их представительств, аккредитованных в Республике Казахстан, размещаются одновременно с Государственным Флагом Республики Казахстан.»; 3) в статье 6: в пункте 1: в части первой: в подпункте 1) слова «воинских соединений, частей» заменить словами «соединений, воинских частей»; дополнить подпунктом 4) следующего содержания: «4) в помещениях (части помещений), отведенных для экспозиции, посвященной государственной символике, государственных юридических лиц, национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, а также иных акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, в отношении которых Республика Казахстан выступает единственным акционером (участником).»; часть вторую изложить в следующей редакции: «Порядок использования (установления, размещения) Государственного Герба и его изображения в соединениях, воинских частях, подразделениях, учреждениях Вооруженных Сил и других войск и воинских формированиях определяется общевоинскими уставами.»; в подпункте 1) пункта 2 слова «воинских соединений, частей» заменить словами «соединений, воинских частей»; пункт 4 дополнить частью четвертой следующего содержания: «Порядок использования (установления, размещения) Государственного Герба и его изображения определяется Правительством Республики Казахстан.»; 4) в статье 8: подпункт 6) пункта 1 изложить в следующей редакции: «6) при поднятии Государственного Флага Республики Казахстан во время официальных и торжественных церемоний, спортивных мероприятий, проводимых государственными органами, а также общественными объединениями и иными организациями Республики Казахстан;»; дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: «1-1. Текст Государственного Гимна в обязательном порядке размещается в помещениях (части помещений), отведенных для экспозиции, посвященной государственной символике, государственных юридических лиц, национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, а также иных акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, в отношении которых Республика Казахстан выступает единственным акционером (участником). Порядок использования (установления, размещения) текста Государственного Гимна определяется Правительством Республики Казахстан.»; пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Порядок исполнения Государственного Гимна и использования его текста в соединениях, воинских частях, подразделениях, учреждениях Вооруженных Сил и других войск и воинских формированиях определяется общевоинскими уставами.»; 5) в статье 10: подпункт 3) изложить в следующей редакции: «3) утверждение правил использования (установления, размещения) Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан;»; дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания: «3-1) утверждение правил празднования Дня государственных символов Республики Казахстан;»; 6) подпункт 2) пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции: «2) создает экспертный совет по вопросам государственных символов и геральдических знаков, а также разрабатывает и утверждает положение о нем;». Статья 2. Настоящий Конституционный закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ
© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан
О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2007 года № 873 "Об утверждении Правил размещения Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан"
Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1187
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2007 года № 873 «Об утверждении Правил размещения Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 36, ст. 410) следующие изменения и дополнения: заголовок изложить в следующей редакции: «Об утверждении Правил использования (установления, размещения) Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан»; пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить прилагаемые Правила использования (установления, размещения) Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан.»; в Правилах размещения Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением: заголовок изложить в следующей редакции: «Правила использования (установления, размещения) Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан»; пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан от 4 июня 2007 года «О государственных символах Республики Казахстан» (далее - Конституционный закон) и определяют порядок использования (установления, размещения) Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан.»; в главе 2 «Размещение Государственного Флага Республики Казахстан»: заголовок изложить в следующей редакции: «2. Использование (установление, размещение) Государственного Флага Республики Казахстан»; в пункте 2: дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания: «5-1) в помещениях (части помещений), отведенных для экспозиции, посвященной государственной символике, государственных юридических лиц, национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, а также иных акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, в отношении которых Республика Казахстан выступает единственным акционером (участником). Помещения (части помещений), отведенные для экспозиции, посвященной государственной символике Республики Казахстан, где размещается Государственный Флаг Республики Казахстан, должны быть эстетично оформлены и размещены вдали от хозяйственно-бытовых комнат, прохода и гардероба;»; подпункт 10) изложить в следующей редакции: «10) во время празднования Дня государственных символов Республики Казахстан, официальных и торжественных церемоний, спортивных мероприятий в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;»; пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: «3. Порядок использования (установления, размещения) Государственного Флага и его изображения в соединениях, воинских частях, подразделениях, учреждениях Вооруженных Сил и других войск и воинских формированиях определяется общевоинскими уставами. 4. Государственный Флаг Республики Казахстан может использоваться (устанавливаться, размещаться) физическими и юридическими лицами в целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, поддержки достижений страны, ее граждан в рамках публичных мероприятий и действий индивидуального выражения. Использование Государственного Флага Республики Казахстан не допускается с нарушением требований национального стандарта. Государственный Флаг Республики Казахстан не может быть использован в качестве предмета для надругательства.»; в пункты 7, 9, 10, 10-1, 11, 20, 23, 27, 28, 29, 30, 31 вносятся поправки на казахском языке, текст на русском языке не изменяется; дополнить пунктом 13-1 следующего содержания: «13-1. Флаги иностранных государств, используемые иностранными организациями и представительствами, осуществляющими деятельность на территории Республики Казахстан, за исключением дипломатических представительств, консульских учреждений, международных организаций и (или) представительств, аккредитованных в Республике Казахстан, размещаются одновременно с Государственным Флагом Республики Казахстан.»; в главе 3 «Размещение Государственного Герба Республики Казахстан»: заголовок изложить в следующей редакции: «3. Использование (установление, размещение) Государственного Герба Республики Казахстан»; в пункте 15: подпункт 1) изложить в следующей редакции: «1) на зданиях Резиденции Президента Республики Казахстан, Парламента, Сената и Мажилиса, Правительства, министерств, центральных исполнительных органов, не входящих в состав Правительства Республики Казахстан, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, их ведомств и территориальных подразделений, Конституционного Совета Республики Казахстан, Верховного Суда и местных судов Республики Казахстан, соединений, воинских частей, подразделений и учреждений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, местных представительных и исполнительных органов, а также на зданиях посольств, постоянных представительств при международных организациях, торговых представительств, других официальных загранучреждений, резиденций глав загранучреждений Республики Казахстан - постоянно;»; дополнить подпунктом 4) следующего содержания: «4) в помещениях (части помещений), отведенных для экспозиции, посвященной государственной символике, государственных юридических лиц, национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, а также иных акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, в отношении которых Республика Казахстан выступает единственным акционером (участником). Помещения (части помещений), отведенные для экспозиции, посвященной государственной символике Республики Казахстан, где размещается Государственный Герб Республики Казахстан, должны быть эстетично оформлены и размещены вдали от хозяйственно-бытовых комнат, прохода и гардероба.»; пункт 16 изложить в следующей редакции: «16. Порядок использования (установления, размещения) Государственного Герба и его изображения в соединениях, воинских частях, подразделениях, учреждениях Вооруженных Сил и других войск и воинских формированиях определяется общевоинскими уставами.»; в главе 4 «Размещение изображений Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан»: заголовок изложить в следующей редакции: «4. Использование (установление, размещение) изображений Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан»; дополнить пунктом 23-1 следующего содержания: «23-1. Изображение Государственного Флага Республики Казахстан может размещаться и на иных материальных объектах. В целях применения части первой настоящего пункта Правил к иным материальным объектам не относятся предметы одноразового использования.»; подпункт 1) пункта 26 изложить в следующей редакции: «1) на печатях и бланках документов Президента Республики Казахстан и его Администрации, Парламента, его палат и их аппаратов, Бюро палат Парламента Республики Казахстан, Правительства и Канцелярии Премьер-Министра, министерств, центральных исполнительных органов, не входящих в состав Правительства Республики Казахстан, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, их ведомств и территориальных подразделений, Конституционного Совета Республики Казахстан, Верховного Суда и местных судов Республики Казахстан, соединений, воинских частей, подразделений и учреждений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, местных представительных, исполнительных органов и иных государственных организаций;»; пункт 34 изложить в следующей редакции: «34. Изображение Государственного Герба Республики Казахстан может размещаться и на иных материальных объектах. В целях применения части первой настоящего пункта Правил к иным материальным объектам не относятся предметы одноразового использования.»; дополнить пунктами 34-1 и 34-2 следующего содержания: «34-1. Текст Государственного Гимна Республики Казахстан в обязательном порядке размещается в помещениях (части помещений), отведенных для экспозиции, посвященной государственной символике, государственных юридических лиц, национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, а также иных акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, в отношении которых Республика Казахстан выступает единственным акционером (участником). Помещения (части помещений), отведенные для экспозиции, посвященной государственной символике Республики Казахстан, где размещается текст Государственного Гимна Республики Казахстан, должны быть эстетично оформлены и размещены вдали от хозяйственно-бытовых комнат, прохода и гардероба. 34-2. Порядок исполнения Государственного Гимна Республики Казахстан и использования его текста в соединениях, воинских частях, подразделениях, учреждениях Вооруженных Сил и других войск и воинских формированиях определяется общевоинскими уставами.». 2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан К.Масимов
© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан
Об утверждении Плана по модернизации системы использования и продвижения государственных символов, символики населенных пунктов, городов, районов, гг. Астаны и Алматы, областей на 2015-2016 годы
Распоряжение Государственного секретаря Республики Казахстан от 22 октября 2015 года № 5
1. Утвердить прилагаемый План по модернизации системы использования и продвижения государственных символов, символики населенных пунктов, городов, районов, гг. Астаны и Алматы, областей на 2015-2016 годы (далее - План). 2. Первым руководителям центральных, местных исполнительных и иных государственных органов: 1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом; 2) представить в установленные сроки в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных Планом. 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Майлыбаева Б. А.
Государственный секретарь Республики Казахстан Г. Абдыкаликова
УТВЕРЖДЕН распоряжением Государственногосекретаря Республики Казахстан от 22 октября 2015 года № 5
ПЛАН по модернизации системы использования и продвижения государственных символов, символики населенных пунктов, городов, районов, гг. Астаны и Алматы, областей на 2015-2016 годы
Наименованиемероприятия
Срокисполнения
Ответственные
Формазавершения
Контроль
Объемфинансирования(тыс.тенге)
1
2
3
4
5
6
7
1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ И НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ
1.
Создать экспертный совет по вопросам государственных символов при МКС с участием представителей министерств юстиции, иностранных дел, общественных деятелей, ученых и экспертов в области геральдики, истории, права, изобразительного искусства, краеведения
к 2 декабря 2015 г.
МКС, МЮ, МИД, МИР, МФ
приказ МКС;
информация в АП
ОВП
финансирование не требуется
2.
Реализовать меры по принятию Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О государственных символах Республики Казахстан»
к 2 декабря 2015 г.
МКС
проект Конституционного закона;
информация в АП
ОВП, ГПО
финансирование не требуется
3.
Реализовать меры по принятию постановления «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2007 года № 873 «Об утверждении Правил размещения Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан»
к 2 декабря 2015 г.
МКС
проект постановления;
информация в АП
ОВП
финансирование не требуется
4.
Обеспечить создание в МКС структурного подразделения (геральдической службы), ответственного за координацию работы в сфере государственных символов в рамках действующей штатной численности и пределах утвержденного лимита
до 1 марта 2016 г.
МКС
приказ;
информация в АП
ОВП
финансирование не требуется
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
5.
Провести анализ практики применения символики населенных пунктов, городов, районов, гг. Астаны и Алматы, областей
к 1 марта 2016 г.
МКС, МИО
аналитическая справка в АП
ОВП
финансирование не требуется
6.
Внести на рассмотрение Республиканской комиссии по государственным символам результаты работы по проведению анализа практики использования символики населенных пунктов, городов, районов, гг. Астаны и Алматы, областей
первое полугодие 2016 г.
МКС
информация в АП к 10 июля 2016 г.
ОВП
финансирование не требуется
7.
Разработать и утвердить план действий государственных органов по обеспечению нормативного регулирования практики разработки и утверждения символики населенных пунктов, городов, районов, гг. Астаны и Алматы, областей на 2017-2018 гг.
второе полугодие 2016 г.
МКС
план действий;
информация в АП к 20 декабря 2016 г.
ОВП
финансирование не требуется
8.
Провести обучающие семинары для руководителей и педагогов организаций образования по вопросам использования государственных символов
ежегодно
МКС, МОН, МИО
информация в АП к 20 декабря 2016 г.
ОВП
в пределах предусмотренных средств
9.
Разработать методические рекомендации по использованию государственных символов РК и геральдических знаков, используемых в качестве символики населенных пунктов, городов, районов, гг. Астаны и Алматы, областей, отраслевых символов
первое полугодие 2016 г.
МКС, МОН, МИО
методическое пособие;
информация в АП к 10 июля 2016 г.
ОВП
в пределах предусмотренных средств по бюджетным программам 017 «Обеспечение внутриполитической стабильности, укрепление казахстанского патриотизма, взаимоотношение институтов гражданского общества и государства», 001 «Услуги по реализации государственной, внутренней политики и религиозной деятельности на местном уровне» за счет средств местного бюджета
10.
Разработать эскизы нагрудных знаков с изображением Герба Республики Казахстан для государственных служащих и внести на рассмотрение Государственному секретарю РК
к 1 февраля 2016 г.
МКС, АДГСПК, МФ, МНЭ
информация в АП
ОВП
финансирование не требуется
11.
В рамках социологических исследований по изучению общественно-политической ситуации проводить опросы населения по вопросам определения уровня знаний гражданами истории и порядка использования государственных символов РК
2 раза в год
МКС
информация в АП к 10 июля и 20 декабря 2016 г.
ОВП
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 001 «Формирование государственной политики в сфере культуры, спорта и религий»
3. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
12.
Подготовить социальные ролики о правилах использования государственных символов на казахском и русском языках, обеспечить их размещение в СМИ
подготовка – первое полугодие; размещение – на постоянной основе
МИР, МКС
информация в АП к 10 июля и 20 декабря 2016 г.
ОВП
в пределах предусмотренных средств по бюджетным программам 031 «Реализация государственной информационной политики» и 017 «Обеспечение внутриполитической стабильности, укрепление казахстанского патриотизма, взаимоотношение институтов гражданского общества и государства»
13.
Проводить имиджевые мероприятия, направленные на популяризацию государственных символов
постоянно
МКС (свод), МИО
информация в АП к 10 июля и 20 декабря 2016 г.
ОВП, ОГКиОТР
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 001 «Услуги по реализации государственной, внутренней политики и религиозной деятельности на местном уровне» за счет средств местного бюджета
14.
Проводить мероприятия (викторины, олимпиады и др.) по популяризации государственных символов среди учащихся организаций образования
ежегодно
МОН, МИО
информация в АП к 20 декабря 2016 г.
ОВП
в пределах предусмотренных средств
15.
Создать в музеях постоянные экспозиции об истории государственных символов
І квартал 2016 г.
МКС
экспозиции в музеях;
информация в АП к 10 апреля 2016 г.
ОВП
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 033 «Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела»
16.
Оборудовать фотовыставки на улицах и площадях о государственных символах в День государственных символов под эгидой 25-летия Независимости РК
ежегодно
МКС (свод), МИО
информация в АП к 25 июня 2016 г.
ОВП
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 001 «Услуги по реализации государственной, внутренней политики и религиозной деятельности на местном уровне» за счет средств местного бюджета
17.
Создать рубрику на интернет-ресурсе МКС, посвященную государственным символам (информация об истории государственных символов, практике их применения, а также законодательство о государственных символах с комментариями по его применению и др.)
ІІ квартал 2016 г.
МКС, МИР
рубрика на интернет-ресурсе МКС;
информация в АП к 10 июля 2016 г.
ОВП
финансирование не требуется
18.
Создать цикл программ и передач на республиканских телеканалах о государственных символах и правилах их применения
постоянно
МИР, МКС
информация в АП к 25 декабря 2016 г.
ОВП
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 087 «Проведение государственной информационной политики»
Примечание: расшифровка аббревиатур:АДГСПК – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупцииАП – Администрация Президента Республики КазахстанГПО – Государственно-правовой отдел Администрации Президента Республики КазахстанМИД – Министерство иностранных дел Республики КазахстанМИО – местные исполнительные органыМИР – Министерство по инвестициям и развитию Республики КазахстанМКС – Министерство культуры и спорта Республики КазахстанМНЭ – Министерство национальной экономики Республики КазахстанМОН – Министерство образования и науки Республики КазахстанМФ – Министерство финансов Республики КазахстанМЮ – Министерство юстиции Республики КазахстанОВП – Отдел внутренней политики Администрации Президента Республики КазахстанОГКиОТР – Отдел государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан
© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан
Об утверждении Правил празднования Дня государственных символов Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1186
В соответствии с подпунктом 3-1) статьи 10 Конституционного закона Республики Казахстан от 4 июня 2007 года «О государственных символах Республики Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемые Правила празднования Дня государственных символов Республики Казахстан. 2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан К. Масимов
Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1186
Правила празднованияДня государственных символов Республики Казахстан
1. Общие положения
1. Настоящие Правила празднования Дня государственных символов Республики Казахстан (далее – День государственных символов) разработаны в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан от 4 июня 2007 года «О государственных символах Республики Казахстан», Указом Президента Республики Казахстан от 20 января 1998 года № 3827 «О профессиональных и иных праздниках в Республике Казахстан» и определяют порядок празднования Дня государственных символов. 2. Празднование Дня государственных символов является основным элементом формирования казахстанской гражданской идентичности, патриотизма и национального единства. Праздник приурочен ко дню подписания Конституционного закона Республики Казахстан от 4 июня 2007 года «О государственных символах Республики Казахстан».
2. Порядок празднования Дня государственных символов
3. День государственных символов празднуется на всей территории Республики Казахстан ежегодно. 4. Празднование Дня государственных символов включает в себя проведение государственными юридическими лицами, национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными компаниями, а также иными акционерными обществами и товариществами с ограниченной ответственностью, в отношении которых Республика Казахстан выступает единственным акционером (участником) (далее – юридические лица), посольствами и другими официальными загранучреждениями Республики Казахстан, воинскими соединениями, частями, подразделениями и учреждениями Вооруженных Сил Республики Казахстан официальных и торжественных церемоний, спортивных мероприятий. 5. Празднование Дня государственных символов юридическими лицами, посольствами и другими официальными загранучреждениями Республики Казахстан, воинскими соединениями, частями, подразделениями и учреждениями Вооруженных Сил Республики Казахстан проводится в торжественной обстановке в помещениях, оформленных государственными символами Республики Казахстан, с участием государственных и общественных деятелей, известных представителей в области культуры, образования и науки, экономики и финансов, а также других областей. 6. Официальные и торжественные церемонии, спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дня государственных символов, начинаются с поднятия и установки Государственного Флага Республики Казахстан и сопровождаются исполнением Государственного Гимна Республики Казахстан, при этом присутствующие поворачиваются лицом к Государственному Флагу Республики Казахстан. 7. При исполнения Государственного Гимна Республики Казахстан присутствующие поют (выслушивают) стоя, при этом граждане Республики Казахстан прикладывают правую руку к сердцу. 8. Государственный Гимн Республики Казахстан исполняется в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном исполнении. При этом могут использоваться средства звукозаписи. Допускается сокращенное исполнение Государственного Гимна Республики Казахстан. 9. Государственный Гимн Республики Казахстан исполняется на государственном языке в точном соответствии с утвержденным текстом и музыкальной редакцией. 10. В официальных и торжественных церемониях, спортивных мероприятиях, посвященных празднованию Дня государственных символов, организовываются выступления с поздравительной речью, а также об истории, значении и значимости государственных символов Республики Казахстан. В рамках празднования Дня государственных символов могут проводиться: 1) мероприятия по единовременному исполнению Государственного Гимна Республики Казахстан; 2) вручение медалей, нагрудных знаков, ведомственных наград, почетных грамот и благодарственных писем; 3) открытие новых объектов, организаций; 4) принесение присяги административными государственными служащими; 5) круглые столы, заседания, научно-практические конференции, форумы по вопросам государственности Казахстана; 6) тематические выставки и экспозиции в библиотеках и музеях, посвященные государственным символам Республики Казахстан; 7) выпуски циклов тематических передач, публикаций и интервью видных политических, заслуженных и общественных деятелей; 8) конкурсы, викторины, нацеленные на популяризацию государственных символов, укрепление патриотизма и формирование уважительного отношения к государственным символам; 9) выпуск печатной продукции, пропагандирующей государственную символику; 10) иные мероприятия, посвященные празднованию Дня государственных символов. Юридическими лицами, не указанными в пункте 4 настоящих Правил, и физическими лицами по их желанию могут проводиться мероприятия, указанные в пункте 10 настоящих Правил. 11. В рамках информационного сопровождения празднования Дня государственных символов юридическими лицами, посольствами и другими официальными загранучреждениями Республики Казахстан, воинскими соединениями, частями, подразделениями и учреждениями Вооруженных Сил Республики Казахстан принимаются меры по широкому освещению в средствах массовой информации проводимых мероприятий, посвященных празднованию Дня государственных символов. 12. Местными исполнительными органами разрабатываются и утверждаются планы мероприятий по организации и проведению, а также информационному сопровождению празднования Дня государственных символов в областях, городе республиканского значения, столице, районах (городах областного значения), районах в городе, городах районного значения, поселках, селах, сельских округах.
© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ УИЛСКИЙ РАЙОННЫЙ АКИМАТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 05 » июля 2006 года № 183
Об утверждении Положения и типовой
структуры государственного учреждения
«Аппарата акима Уилского района»
Согласно ст.31 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан», руководствуясь постановленией областного акимата «Об утверждении структуры местных испольнительных, местных государственно-управленческих органов, лимитов штаттной численности и числа служебного автотранспорта утвержденным по Актюбинской области на 2006 год» от 29 декабря 2005 года № 491 акимат района ПОСТАНОВИЛ:
Утвердить типовую структуры государственного учреждения «Аппарата акима Уилского района», согласно приложения № 1 и Положение, согласно приложения № 2.
Аким района: К.М.Алимов
Добавлено: 
11.07.2012 - 05:00
Последние изменения: 
11.10.2019 - 05:00