Салық басқармасының қызметі

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитеті Біріңғай Байланыс- орталығына (бұдан әрі ББО) орталық мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметтерді көрсетудің мәселелері бойынша қосылуына сәйкес ББО салық қызметі органдарымен көрсетілетін мемлекттік қызмет бойынша оның ішінде стандарт және салық заңнамасының жекелеген сұрақтары бойынша жауап беретін болады (жеке тұлғалардың мүлік салығы, көлік құралы салығы, патент есеп- қисабын, оңайлатылған декларацияны, мемлекеттік қызметкерлер үшін декларацияны толтыру, салық төлеушілер кабинетінде салық есептілігін толтыру және жқнелту). Жоғарыда көрсетілген сұрақтар бойынша Біріңғай Байланыс- орталығына 1414 және 8-800-080-7777 тегін телефон нөмірлеріне жүгіне аласыз.