ҚАЗАҚСТАНДА ЖАЛПЫҒА БІРДЕЙ ДЕКЛАРАЦИЯЛАУДЫ ЕНГІЗУДІҢ КЕЗЕҢДЕРІ