Бүлінген жерлерді қалпына келтіру жобасын келісу және беру