Хабарландыру

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры жөнінде салық төлеушілер назарына
Жеке кәсіпкерлер бойынша жарналарды есептеу және төлеу келесі тәртіппен есептеледі:
- Жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар, жеке нотариустер, жеке сот орындаушылары, адвокаттар мен кәсіби медиаторлар үшін – 2017 жылдың 1 шілдесінен 2 төменгі жалақы көлемінен кем дегенде 5 пайыз, (яғни 24459*2= 48918*5% = 2446 тенге айына) табыс түскен айдан кейінгі айдың 25-інен кешіктірілмеуі тиіс;
Жеке кәсіпкерлердің, жеке нотариустардың, жеке сот орындаушыларының, адвокаттардың, кәсіби медиаторлардың жарналары төлеу мен есептеулері қорының шотына мемлекеттік корпорация арқылы қаражатты тікелей аудару арқылы өздігінен жүзеге асыратын болады:
1) салық салудың жалпы бекітіліген режимін пайдаланушы жеке кәсіпкерлер – есепті айдан кейінгі айдың 25-інен кешіктірмей;
2) Жеке кәсіпкерлерге өз пайдасына – есептік айдан кейінгі айдың 25-нен кешіктірмей;
3) Патент негізінде арнайы салық режимін қолданатын жеке кәсіпкерлер үшін – Қазақстан Республикасының салықтық заңнамасында көрсетілген патент құнын төлеуге белгіленген уақытта.
Егер Сіз үшін мына санаттардың біріне кіретін болсаңыз мемлекет төлем жасайды.
- 1) балалар;
- 2) "Алтын алқа", "Күмісалқа" алқаларыменнаградталғаннемесебұрын "Батыр ана" атағыналған, сондай-ақ І және ІІ дәрежелі "Анадаңқы" ордендеріменнаградталғанкөпбалалыаналар;
- 3) ҰлыОтансоғысынақатысушылар мен оның мүгедектері;
- 4) мүгедектер;
- 5) жұмыссызретіндетіркелгенадамдар;
- 6) интернат ұйымдарындабілімалыпжәнетәрбиеленіпжатқанадамдар;
- 7) орта, техникалықжәнекәсіптік, орта білімненкейінгі, жоғарыбілім беру, сондай-ақ резидентура нысанындағыжоғарыоқуорнынанкейінгібілім беру ұйымдарындакүндізгіоқунысанындабілімалыпжатқанадамдар;
- 8) бала (балаларды) тууға, жаңатуғанбаланы (балаларды) асырапалуғабайланысты, бала (балалар) үшжасқатолғанғадейіноның (олардың) күтімінебайланыстыдемалыстажүргенадамдар;
- 9) жұмысістемейтінжүктіәйелдер, сондай-ақ бала (балалар) үшжасқатолғанғадейін оны (оларды) ісжүзіндетәрбиелепотырғанжұмысістемейтінадамдар;
- 10) зейнеткерлер;
Ойыл ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы
Ақпараттық хабарлама
Ойыл ауданы әкімдігі 2017 жылы 07 желтоқсандағы сағат 11 - 00
Ойыл ауданы, Курмангазин №43, Ойыл ауданы әкімдігінің кіші мәжіліс залы мекен-жайында сауда ғимараты құрылысы үшін жер учаскелерін жалға беру бойынша аукцион өткізеді
Байкауда жалға беру үшін ұсынылған жер учаскелерінің тізімі
р/с
Сауданы өткізу тәсілі мен әдісі
Құқықтан айыру түрі
Жер учаскесінің алаңы (га)
Нысаналы
Мақсаты
Жер учаскесінің
орналасқан жері
Бастапқы құны, теңге
Кепілдік жарна соны
1.
Аукцион (ағылшындық әдіс)
3 жыл жалдау құқығын алу
0,3
Сауда ғимараты
құрылыс үшін
Ойыл селосының бас жоспары бойынша № 19 жер телімі
53550
113450
2.
Аукцион (ағылшындық әдіс)
3 жыл жалдау құқығын алу
0,36
Сауда ғимараты
құрылыс үшін
Ойыл селосының бас жоспары бойынша № 17 жер телімі
64260
113450
Аукционды өткізу шарттары: Аукционды аукционшы өткізеді. Әрбір сауда-саттық объектісі бойынша аукцион аукционшының өз атауын, қысқаша сипаттамасын, аукционды өткізу әдісін, бастапқы баға мен бағалардың өзгеру қадамын хабарлауынан басталады. Аукцион ағылшындық әдіс бойынша өтізіледі (бастапқы бағасының өсуіне қарай). Аукционшы сауда-саттық процесінде қадамдардың өзгеруі туралы хабарлайды. Бұл ретте, қадам объектінің ағымдағы бағасының бестен он пайызына дейінгі шектерде өзгереді. Аукционшы объектінің бастапқы бағасы мен бағаның ұлғаю қадамын хабарлайды. Сауда-саттықта қатысушылардың нөмірді көтеруі бастапқы бағаны өсіреді, бірақ ол хабарланған қадамнан кем болмауы керек. Аукционшы объект бойынша аукционға қатысушылардың аукциондық нөмірлерін хабарлайды, бағаны бекітеді және оны өсіруді ұсынады. Аукционшы объект үшін неғұрлым жоғары баға ұсынған қатысушыны хабарлайды. Аукционшы объектінің соңғы бағасын үш рет қайталайды және басқа көтерілген нөмірлер болмаған кезде балға соғу арқылы аталған объектінің сатылғаны туралы хабарлайды. Сауда-саттық жеңімпазы анықталғаннан кейін сатушы сауда-саттық өткізу рәсімдерін, сондай-ақ сатып алу-сату шартын жасасу және оның талаптарын орындау жөніндегі тиісті міндеттерді орындамаған жағдайда, сатушы сауда-саттықта осы объект үшін шамасына қарай екінші баға берген қатысушыға (екінші сатып алушы) объектіні сатып алу құқығын береді;
Жер учаскелерінің жалдау құқығын сату шарттары және ауыртпалықтар (шектеулер) тізілімі: сатып алушы: аукцион өткізілетін күні оның нәтижелері туралы хаттамаға қол қоюға, «Ойыл аудандық жер қатынастары бөлімі» ММ-мен Ойыл ауданы әкімдігінің тиісті шешімі қабылданған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде жер учаскесінің жалдау құқығын сатып алу-сату шартын жасасуға және ол бойынша міндеттерді орындауға, игерілу шарттары туралы шартты жасасуға, жер учаскесін оның нысаналы мақсатына сай пайдалануға, қажет болған жағдайда, мүдделі тұлғаларға жер учаскесін шектеулі пайдалану құқығын (сервитут) беруге, жалдау төлемін уақытылы өтеуге міндетті.
Сауда-саттықта белгіленген учаскенің аукциондық құны 50% мөлшердегі аванстық төлем сатып алу-сату шартына қол қойылғаннан кейін банктік 5 күннен кешіктірілмейтін мерзімде төленеді, ал қалған сома сатып алу-сату шартына қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күннен кешіктірілмей енгізілуі қажет.
Ескерту: Кепілдік жарна әрбір сауда-саттық объектісі бойынша бөлек енгізіледі.
Аукцион қатысушысы ретінде тіркелу үшін:
жеке тұлғалар үшін: 1) аукционға қатысуға өтінімді; 2) кепілдік жарнаның енгізілгендігін растайтын төлем құжатын; 3) өкілеттің өкілдің куәландыратын құжаты;
заңды тұлғалар үшін: 1) аукционға қатысуға өтінімді; 2) кепілдік жарнаның енгізілгендігін растайтын төлем құжатын; 3) резидент емес тұлғалар сауда-саттық тізілімінен заңдастырылған үзіндіні немесе шетелдік заңды тұлғалар шетел мемлекетінің заңнамасы бойынша заңды тұлға екендігін куәландыратын, мемлекеттік және орыс тілдеріне нотариат куәландырған аудармасы бар басқа заңдастырылған құжатты береді; 4) өкілдің өкілеттілігін куәландыратын құжатты ұсыну қажет.
Көшірмелердің дұрыстылығын растау үшін түпнұсқалары салыстыру үшін беріледі.
Аукцион қатысушыларын тіркеу ақпараттық хабар жарияланған күннен бастап жүргізіледі және аукцион басталғанға дейін жиырма төрт сағат бұрын аяқталады. Аукцион қатысуға өтініштер мына мекенжайда қабылданады: Ойыл ауданы, Ойыл селосы, Көкжар көшесі 69, 3- қабат, 309 және 311- кабинеттер, анықтама үшін телефон: 8 (71332)2-18-80.
Жеке тұлғалардың көлік салығын төлеушілер назарына!
Меншік құқығында салық салу объектілері бар жеке тұлғалар және меншік, шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында салық салу объектілері бар заңды тұлғалар көлік құралдары салығын төлеушілер болып табылады.
Салық салу объектісі болып табылатын бір автокөлік құралы бойынша – Ұлы Отан соғысына қатысушылар және оларға теңестірілген адамдар, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағы ордендерімен және медальдарымен наградталған адамдар, сондай – ақ 1941 жылғы 22 маусым – 1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет еткен) және Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағы ордендерімен және медальдарымен наградталмаған адамдар, Кеңес Одағының батырлары мен Социалистік Еңбек ерлері, «Халық қаһарманы», «Қазақстанның еңбек Ері» атақтарына ие болған, үш дәрежелі Даңқ орденімен және «Отан» орденімен наградталған адамдар, «Батыр ана» атағана ие болған немесе «Алтын алқа» не «Күміс алқа» алқаларымен наградталған көп балалы аналар; салық салу объектісі болып табылатын бір автокөлік құралы бойынша – меншігінде мотоколяскалары мен автомобильдері бар мүгедектер бойынша жеке тұлғалар көлік құралдары салығын төлеушілер болып табылмайды.
Жеке тұлғалар үшін бюджетке салық төлеу мерзімі 31 желтоқсан болып табылады.
Салық салу объектісі
Салық мөлшерлемесі (айлық есептік көрсеткіш)
Двигателінің көлемі мынадай жеңіл автомобильдер (текше см):
1
1100-ге дейін қоса алғанда
1
2
1100-ден жоғары 1500-ді қоса алғанда
2
3
1500-ден жоғары 2000-ды қоса алғанда
3
4
2000-нан жоғары 2500-ді қоса алғанда
6
5
2500-ден жоғары 3000-ды қоса алғанда
9
6
3000-нан жоғары 4000-ды алғанда
15
7
4000-нан жоғары
117
Аудан тұрғындарының назарына!
05.10.2017 жылдан бастап Ойыл ауданы бойынша 2018 жылға алқабиге үміткерлердің алдын ала бастапқы тізімі Ойыл ауылы Құрманғазин көшесі, 43 мекенжайындағы аудан әкімдігі ғимаратының кіреберісінде (тел: 21487) және барлық ауылдық округ әкімі аппараты орналасқан ғимараттарда ілінді. Тізіммен танысып, егер болған жағдайда тiзiмдегi қателер мен дәлсiздiктер, келіспеушіліктер туралы өтiнiш берулеріңізге болады. Өтініштер аудан әкімі аппаратында немесе ауылдық округ әкімдері арқылы қабылданады.
ХАБАРЛАНДЫРУ
Ойыл ауданы тұрғындарына діни қатынастар саласында консультациялық және тәжірибелік көмек көрсету жөнінде Ойыл ауданы әкімі аппаратында «Қауырт желі» қызмет етеді.
Осыған байланысты туындаған сұрақтар бойынша Ойыл аудандық терроризмге қарсы комиссия аппаратының 21- 4- 87 телефонына хабарласуға болады.
Ойыл аудандық терроризмге қарсы комиссия аппараты
ХАБАРЛАНДЫРУ
Діни қарым-қатынастар аясында практикалық және консультативті көмек көрсету бойынша «114 Қауырт желісі» «Діндерді зерттеу орталықтарының ассоциациясы» жанында 2013 жылы ашылды.
Қазіргі кезде жоба «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КАБ мемлекеттік грант шеңберінде Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің қолдауымен жүзеге асырылып жатыр.
Жобаның мақсаты: Азаматтар мен ұйымдардан дін саласына тиесілі барлық сұрақтарды қабылдау, және де деструктивті діни қызметтен зардап шеккендерге психологиялық және консультативті көмек көрсету.
«114 Қауырт желісі» Қазақстанның бүкіл территориясына қызмет етіп, тек Қазақстан Республикасындағы алғашқы жоба бола бермей, барлық ТМД елдері үшін де бірегей бастама болып табылады.
Біз еліміздің кеңес беру және оңалту орталықтарымен тығыз қарым-қатынаста болғандықтан, Қазақстанның кез-келген аймағының мамандарымен жедел байланысу мүмкіндігіне иеміз.
Дін сұрақтары бойынша «114 Қауырт желі» операторлары анықтамалық, дінтанулық, құқықтық және психологиялық кеңестер бере отырып, барлық өтініштер мен шағымдарды тегін және құпия түрінде қабылдауға дайын.
Қалалық телефоннан «114» номеріне қоңырау шалыңыз (Қазақстан бойынша қоңырау шалу тегін)
+7 777 0000 114 WhatsApp номері бойынша қосымша қоңыраулар (хаттар және басқа да фото/видео материалдары бар басқа да хабарламалар) қабылданады.
ҚОҢЫРАУЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ УАҚЫТЫ: күн сайын 10.00 – 19.00 сағатқа дейін. Жексенбі – демалыс.
ХАБАРЛАМА
Ойыл ауданының ақпараттық қызметі аудан тұрғындары мен қонақтарының назарына ағымдағы жылдың 14-16 тамыз аралығы Ойыл ауданында төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында кешенді оқу жаттығуы өтетінін хабарлайды.
Осы орайда сіздерден теріс пиғылдарға бой алдырмауларыңыз сұралады.
Ойыл ауданының ақпараттық қызметі
Ауыл әкімінің сайлауы 2017
2017 жылдың 4 тамыз күні сағат 11-0-де Қазақстан Республикасының Тәуілсіздігінің 20-жылдығы атындағы мәдениет және демалыс орталығы ғимаратында осы жылдың 8 тамызында өтетін ауылдық округтері әкімдерінің сайлауы қарсаңында аудандық қоғамдық ұйымдарының жетекшілері, аудандық мәслихат депутаттары,ауылдық округтері әкімдіктеріне үміткерлердің сенім білдірген адамдарының қатысуымен семинар кеңес өткізілді. Бұл кеңеске Ақтөбе облыстық аумақтық сайлау комиссиясының төрайымы Г.Н.Күнбаева,аудан әкімі Б.Б.Күзембаева және аудандық аумақтық сайлау комиссиясының мүшелері қатысып сайлауды талапқа сай ұйымдастырып өткізу жөнінде өзара ақпарат алмасты.
Семинар соңынан ауыялдық округтер әкімдіктеріне үміткерлердің таңдаушылармен кездесу жиналысы өтті. Кездесуді таңдаушылар атынан аудандық мәслихаттың хатшысы Б.Т. Бисекенов жүргізіп отырды. Кездесуде әкімдікке үміткерлер мен олардың сенім білдірген адамдары сөйлеп, өз бағдарламаларына тоқталып, пікірлерін білдірді.
Ойыл аумақтық аумақтық
сайлау комиссиясының төрағасы: С.Қартбаев
ХАБАРЛАМА
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конститутциялық Заңының 13 бабының 4 тармағына, 14 бабының 6 тармағына, Ойыл ауданы бойынша сайлау өткізу үшін құрылған аумақтық сайлау комиссиясының құрамы, орналасқан орыны туралы хабарлаймыз:
Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Ойыл селосы, Б.Жолмырзаев көшесі №1 үй.
Ш.Бекмухамбетова атындағы мектеп-гимназиясы ғимараты, тел.2-16-10
Қартбаев Серік Сағынұлы – комиссия төрағасы
Браташова Елена Дмитриевна – төрағаның орынбасары
Аманғосов Сәрсенбай Берниязович – комиссия хатшысы
Комиссия мүшелері:
Алипова Нұргүл Сәденқызы
Жақсығалиева Эльмира Сәрсенбайқызы
Назаров Әлішер Жүсіпқалиұлы
Сембин Еркебұлан Маралұлы
Сайлау -2017
Аудандық аумақтық сайлау комиссиясының
ХАБАРЫ
Қазақстан Республикасының аудандық маңызы бар қалалары, ауылдық округтері, ауылдық округтің құрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары әкімдерінің сайлауын өткізуге байланысты аудандық аумақтық сайлау комиссиясымен аудандағы ауылдық округтері әкімдіктеріне төмендегі кандидаттардың тіркелгендігін хабарлайды:
Ш.Берсиев атындағы ауылдық округі бойынша
Ертемирова Нурзия Садуакасовна, 1968 жылы туған, Ш.Берсиев атындағы орта мектебінің директоры, Қаратал ауылында тұрады, «Нұр Отан» партиясының мүшесі, ұлты қазақ.
Айдарбаев Мұратбай Болатұлы, 1986 жылы туған, Ойыл аудандықішкі саясат бөлімінің басшысы, Ойыл ауылында тұрады, «Нұр Отан» партиясының мүшесі, ұлты қазақ.
Избасов Адилбек Жансерикович, 1991 жылы туған, Ш.Берсиев атындағы ауылдық округі әкімінің аппаратының бас маманы, Қаратал ауылында тұрады, «Нұр Отан» партиясының мүшесі, ұлты қазақ.
Қараой ауылдық округі бойынша
Займолдин Сакен Газизулы, 1974 жылы туған, Ойыл аграрлық колледжінің дене тәрбиесі жетекшісі және оқытушысы, Ойыл ауылында тұрады, «Нұр Отан» партиясының мүшесі, ұлты қазақ.
Мұхамбетқали Бақберген Жәрдемұлы, 1974 жылы туған, Ойыл аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы, Ойыл ауылында тұрады, «Нұр Отан» партиясының мүшесі, ұлты қазақ.
Султанов Айбек Утегенович, 1988 жылы туған, Қараой ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы, Қараой ауылында тұрады, «Нұр Отан» партиясының мүшесі, ұлты қазақ.
Сарбие ауылдық округі бойынша
Иманғалиев Бекболат Жонысұлы, 1983 жылы туған, Ойыл ауданы әкімі аппаратының бөлім басшысы, Ойыл ауылында тұрады, «Нұр Отан» партиясының мүшесі, ұлты қазақ.
Нурымгереев Танат Казыбекович, 1973 жылы туған, Ойыл аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы, Ойыл ауылында тұрады, «Нұр Отан» партиясының мүшесі, ұлты қазақ.
Имангалиев Талгат Имангалиулы, 1962 жылы туған, Сарбие ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы, Сарбие ауылында тұрады, «Нұр Отан» партиясының мүшесі, ұлты қазақ.
Саралжын ауылдық округі бойынша
Косбаев Ахметжан, 1981 жылы туған, Саралжын ауылдық округі әкімі аппаратының жетекші маманы, Саралжын ауылында тұрады, «Нұр Отан» партиясының мүшесі, ұлты қазақ.
Мубараков Абат Каратауович, 1978 жылы туған, Ш.Берсиев атындағы ауылдық округінің әкімі, Қаратал ауылында тұрады, «Нұр Отан» партиясының мүшесі, ұлты қазақ.
Аяпбергенов Мереке Ерекешович, 1967 жылы туған, Жамбыл негізгі мектебінің директоры, Ақкемер ауылында тұрады, «Нұр Отан» партиясының мүшесі, ұлты қазақ.
Көптоғай ауылдық округі бойынша
Асылбаев Ерлан Базарбаевич, 1975 жылы туған, Амангелді орта мектебінің директоры, Көптоғай ауылында тұрады, «Нұр Отан» партиясының мүшесі, ұлты қазақ.
Омарова Мейрамгул Бактыгаликызы, 1974 жылы туған, «Айгөлек» бала-бақшасының меңгерушісі, Көптоғай ауылында тұрады, «Нұр Отан» партиясының мүшесі, ұлты қазақ.
Наубетов Мұрат Саматұлы, 1991 жылы туған, Қарасу негізгі мектебінің директоры, Көптоғай ауылында тұрады, «Нұр Отан» партиясының мүшесі, ұлты қазақ.
Қайыңды ауылдық округі бойынша
Косдаулетов Иргизбай Тулеуович, 1967 жылы туған, Қаракемер мектеп бала-бақшасының директоры, Қаракемер ауылында тұрады, «Нұр Отан» партиясының мүшесі, ұлты қазақ.
Тлепов Ербол Мырзабайулы, 1981 жылы туған, Ойыл аудандық білім бөлімінің басшысы, Ойыл ауылында тұрады, «Нұр Отан» партиясының мүшесі, ұлты қазақ.
Керей Айнагүл Мұхитқызы, 1971 жылы туған, Көсембай негізгі мектебінің директоры, Көсембай ауылында тұрады, «Нұр Отан» партиясының мүшесі, ұлты қазақ.
ХАБАРЛАНДЫРУ
Қазақстан Республикасының аудандық маңызы бар қалалары, ауылдық округтері, ауылдық округтің құрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары әкімдерінің сайлауын өткізу ережесінде қойылған талаптарға сәйкес Ойыл ауданындағы ауылдық округтер әкімдігіне кандидаттардың таңдаушылармен кездесулері үшін шарт негізінде Ойыл ауылы Шернияз көшесі № 36 үй-жайы, Тәуелсіздіктің 20 жылдығы атындағы мәдениет және демалыс орталығы мекемесінің ғимараты белгіленді.
Ойыл ауданындағы ауылдық округтер әкімдігіне кандидаттардың сайлау алдындағы үгіт жүргізуі үшін таңдаушылармен кездесулері 2017 жылғы 4 тамыз күні сағат 11.00 - де Тәуелсіздіктің 20 жылдығы атындағы мәдениет және демалыс орталығы мекемесінің ғимаратында өтеді.
Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
«Азаматтарға арналған үкімет» міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберіндегі аударымдар мен жарналарды қабылдау үшін ағымдағы есеп шоты ашылғанын ескертеді. Осы жылдың 1 шілдесінен бастап МӘМС Қазақстанда жұмысын бастайды.
Әрбір жұмыс беруші өзі үшін және өзінің қызметкерлері үшін Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруқорына аударымдар мен жарналарды аударатын болады. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы жеке сәйкестендіру нөмірлері негізінде аударымдар мен жарналарды есептеу және оларды Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударатын операторы болып белгіленді.
Ұйымдар, кәсіпорындар және басқа да төлеушілер ашылған ағымдағы шотқа аударымдар мен жарналарды келесі деректемелер бойынша тұрақты түрде аудару тиіс:
Бенефициар: «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік
корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;
Бенефициар банкі: «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік
корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;
БСК: GCVPKZ2A
ЖСК: KZ92009MEDS368609103
БСН: 160440007161
Сонымен қатар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі бойынша аударымдар мен жарналарды аудару кезінде төлемдерді тағайындаудың келесі кодтарын (ТТК) пайдалану қарастырылған:
121- Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар;
122-Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар;
123 - Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдың
уақытылы аударылмағаны үшін өсімақы;
124- Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналардың
уақытылы аударылмағаны үшін өсімақы.
Ойыл ауданының әкімі Б.Күзембаеваның ауылдық округтер әкімдерінің
сайлауына байланысты жергілікті қоғамдастық мүшелерімен
кеңесу кестесі
Округтер атауы, кеңесу болатын уақыты, орны
Жауапты
Қараой ауылдық округі
С.Жұманғалиев
4 шілде сағат 15.00-де Қараой ауылдық клубында
Сарбие ауылдық округі
Б.Оразбаев
4 шілде сағат 17.00-де Сарбие ауылдық клубында
Саралжын ауылдық округі
М.Тәжіғалиев
5 шілде сағат 09.30-да Ә.Дербісалин ат. орта мектепте
Қайыңды ауылдық округі
С.Оскинбаев
5 шілде сағат 12.00-да Қайыңды ауылдық клубында
Ш.Берсиев атындағы ауылдық округі
А.Мубараков
10 шілде сағат 15.00-де Ш.Берсиев ауылдық клубында
Көптоғай ауылдық округі
Ғ.Амирова
10 шілде сағат 17.00-де Көптоғай ауылдық клубында
Ақпараттық хабарлама
Ойыл ауданы әкімдігі 2017 жылы 30 маусымдағы сағат 11 - 00
Ойыл ауданы, Курмангазин №43, Ойыл ауданы әкімдігінің кіші мәжіліс залы мекен-жайында сауда ғимараты құрылысы үшін жер учаскелерін жалға беру бойынша аукцион өткізеді
Байкауда жалға беру үшін ұсынылған жер учаскелерінің тізімі
р/с
Сауданы өткізу тәсілі мен әдісі
Құқықтан айыру түрі
Жер учаскесінің алаңы (га)
Нысаналы
Мақсаты
Жер учаскесінің
орналасқан жері
Бастапқы құны, теңге
Кепілдік жарна соны
1.
Аукцион (ағылшындық әдіс)
3 жыл жалдау құқығын алу
0,3
Сауда ғимараты
құрылыс үшін
Ойыл селосының бас жоспары бойынша № 19 жер телімі
53550
113450
2.
Аукцион (ағылшындық әдіс)
3 жыл жалдау құқығын алу
0,36
Сауда ғимараты
құрылыс үшін
Ойыл селосының бас жоспары бойынша № 17 жер телімі
64260
113450
Аукционды өткізу шарттары: Аукционды аукционшы өткізеді. Әрбір сауда-саттық объектісі бойынша аукцион аукционшының өз атауын, қысқаша сипаттамасын, аукционды өткізу әдісін, бастапқы баға мен бағалардың өзгеру қадамын хабарлауынан басталады. Аукцион ағылшындық әдіс бойынша өтізіледі (бастапқы бағасының өсуіне қарай). Аукционшы сауда-саттық процесінде қадамдардың өзгеруі туралы хабарлайды. Бұл ретте, қадам объектінің ағымдағы бағасының бестен он пайызына дейінгі шектерде өзгереді. Аукционшы объектінің бастапқы бағасы мен бағаның ұлғаю қадамын хабарлайды. Сауда-саттықта қатысушылардың нөмірді көтеруі бастапқы бағаны өсіреді, бірақ ол хабарланған қадамнан кем болмауы керек. Аукционшы объект бойынша аукционға қатысушылардың аукциондық нөмірлерін хабарлайды, бағаны бекітеді және оны өсіруді ұсынады. Аукционшы объект үшін неғұрлым жоғары баға ұсынған қатысушыны хабарлайды. Аукционшы объектінің соңғы бағасын үш рет қайталайды және басқа көтерілген нөмірлер болмаған кезде балға соғу арқылы аталған объектінің сатылғаны туралы хабарлайды. Сауда-саттық жеңімпазы анықталғаннан кейін сатушы сауда-саттық өткізу рәсімдерін, сондай-ақ сатып алу-сату шартын жасасу және оның талаптарын орындау жөніндегі тиісті міндеттерді орындамаған жағдайда, сатушы сауда-саттықта осы объект үшін шамасына қарай екінші баға берген қатысушыға (екінші сатып алушы) объектіні сатып алу құқығын береді;
Жер учаскелерінің жалдау құқығын сату шарттары және ауыртпалықтар (шектеулер) тізілімі: сатып алушы: аукцион өткізілетін күні оның нәтижелері туралы хаттамаға қол қоюға, «Ойыл аудандық жер қатынастары бөлімі» ММ-мен Ойыл ауданы әкімдігінің тиісті шешімі қабылданған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде жер учаскесінің жалдау құқығын сатып алу-сату шартын жасасуға және ол бойынша міндеттерді орындауға, игерілу шарттары туралы шартты жасасуға, жер учаскесін оның нысаналы мақсатына сай пайдалануға, қажет болған жағдайда, мүдделі тұлғаларға жер учаскесін шектеулі пайдалану құқығын (сервитут) беруге, жалдау төлемін уақытылы өтеуге міндетті.
Сауда-саттықта белгіленген учаскенің аукциондық құны 50% мөлшердегі аванстық төлем сатып алу-сату шартына қол қойылғаннан кейін банктік 5 күннен кешіктірілмейтін мерзімде төленеді, ал қалған сома сатып алу-сату шартына қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күннен кешіктірілмей енгізілуі қажет.
Ескерту: Кепілдік жарна әрбір сауда-саттық объектісі бойынша бөлек енгізіледі.
Аукцион қатысушысы ретінде тіркелу үшін:
жеке тұлғалар үшін: 1) аукционға қатысуға өтінімді; 2) кепілдік жарнаның енгізілгендігін растайтын төлем құжатын; 3) өкілеттің өкілдің куәландыратын құжаты;
заңды тұлғалар үшін: 1) аукционға қатысуға өтінімді; 2) кепілдік жарнаның енгізілгендігін растайтын төлем құжатын; 3) резидент емес тұлғалар сауда-саттық тізілімінен заңдастырылған үзіндіні немесе шетелдік заңды тұлғалар шетел мемлекетінің заңнамасы бойынша заңды тұлға екендігін куәландыратын, мемлекеттік және орыс тілдеріне нотариат куәландырған аудармасы бар басқа заңдастырылған құжатты береді; 4) өкілдің өкілеттілігін куәландыратын құжатты ұсыну қажет.
Көшірмелердің дұрыстылығын растау үшін түпнұсқалары салыстыру үшін беріледі.
Аукцион қатысушыларын тіркеу ақпараттық хабар жарияланған күннен бастап жүргізіледі және аукцион басталғанға дейін жиырма төрт сағат бұрын аяқталады. Аукцион қатысуға өтініштер мына мекенжайда қабылданады: Ойыл ауданы, Ойыл селосы, Көкжар көшесі 69, 3- қабат, 309 және 311- кабинеттер, анықтама үшін телефон: 8 (71332)2-18-80.
Ақпараттық хабарлама
Ойыл ауданы әкімдігі 2017 жылы 16 мамырдағы сағат 11 - 00
Ойыл ауданы, Курмангазин №43, Ойыл ауданы әкімдігінің кіші мәжіліс залы мекен-жайында сауда ғимараты құрылысы үшін жер учаскелерін жалға беру бойынша аукцион өткізеді
Байкауда жалға беру үшін ұсынылған жер учаскелерінің тізімі
р/с
Сауданы өткізу тәсілі мен әдісі
Құқықтан айыру түрі
Жер учаскесінің алаңы (га)
Нысаналы
Мақсаты
Жер учаскесінің
орналасқан жері
Бастапқы құны, теңге
Кепілдік жарна соны
1.
Аукцион (ағылшындық әдіс)
3 жыл жалдау құқығын алу
0,3
Сауда ғимараты
құрылыс үшін
Ойыл селосының бас жоспары бойынша № 19 жер телімі
53550
113450
2.
Аукцион (ағылшындық әдіс)
3 жыл жалдау құқығын алу
0,36
Сауда ғимараты
құрылыс үшін
Ойыл селосының бас жоспары бойынша № 17 жер телімі
64260
113450
Аукционды өткізу шарттары: аукционды аукционшы өткізеді. Әрбір сауда-саттық объектісі бойынша аукцион аукционшының өз атауын, қысқаша сипаттамасын, аукционды өткізу әдісін, бастапқы баға мен бағалардың өзгеру қадамын хабарлауынан басталады. Аукцион ағылшындық әдіс бойынша өтізіледі (бастапқы бағасының өсуіне қарай). Аукционшы сауда-саттық процесінде қадамдардың өзгеруі туралы хабарлайды. Бұл ретте, қадам объектінің ағымдағы бағасының бестен он пайызына дейінгі шектерде өзгереді. Аукционшы объектінің бастапқы бағасы мен бағаның ұлғаю қадамын хабарлайды. Сауда-саттықта қатысушылардың нөмірді көтеруі бастапқы бағаны өсіреді, бірақ ол хабарланған қадамнан кем болмауы керек. Аукционшы объект бойынша аукционға қатысушылардың аукциондық нөмірлерін хабарлайды, бағаны бекітеді және оны өсіруді ұсынады. Аукционшы объект үшін неғұрлым жоғары баға ұсынған қатысушыны хабарлайды. Аукционшы объектінің соңғы бағасын үш рет қайталайды және басқа көтерілген нөмірлер болмаған кезде балға соғу арқылы аталған объектінің сатылғаны туралы хабарлайды. Сауда-саттық жеңімпазы анықталғаннан кейін сатушы сауда-саттық өткізу рәсімдерін, сондай-ақ сатып алу-сату шартын жасасу және оның талаптарын орындау жөніндегі тиісті міндеттерді орындамаған жағдайда, сатушы сауда-саттықта осы объект үшін шамасына қарай екінші баға берген қатысушыға (екінші сатып алушы) объектіні сатып алу құқығын береді;
Жер учаскелерінің жалдау құқығын сату шарттары және ауыртпалықтар (шектеулер) тізілімі: сатып алушы: аукцион өткізілетін күні оның нәтижелері туралы хаттамаға қол қоюға, «Ойыл аудандық жер қатынастары бөлімі» ММ-мен Ойыл ауданы әкімдігінің тиісті шешімі қабылданған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде жер учаскесінің жалдау құқығын сатып алу-сату шартын жасасуға және ол бойынша міндеттерді орындауға, игерілу шарттары туралы шартты жасасуға, жер учаскесін оның нысаналы мақсатына сай пайдалануға, қажет болған жағдайда, мүдделі тұлғаларға жер учаскесін шектеулі пайдалану құқығын (сервитут) беруге, жалдау төлемін уақытылы өтеуге міндетті.
Сауда-саттықта белгіленген учаскенің аукциондық құны 50% мөлшердегі аванстық төлем сатып алу-сату шартына қол қойылғаннан кейін банктік 5 күннен кешіктірілмейтін мерзімде төленеді, ал қалған сома сатып алу-сату шартына қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күннен кешіктірілмей енгізілуі қажет.
Ескерту: Кепілдік жарна әрбір сауда-саттық объектісі бойынша бөлек енгізіледі.
Аукцион қатысушысы ретінде тіркелу үшін:
жеке тұлғалар үшін: 1) аукционға қатысуға өтінімді; 2) кепілдік жарнаның енгізілгендігін растайтын төлем құжатын; 3) өкілеттің өкілеттілігін куәландыратын құжатты;
заңды тұлғалар үшін: 1) аукционға қатысуға өтінімді; 2) кепілдік жарнаның енгізілгендігін растайтын төлем құжатын; 3) резидент емес тұлғалар сауда-саттық тізілімінен заңдастырылған үзіндіні немесе шетелдік заңды тұлғалар шетел мемлекетінің заңнамасы бойынша заңды тұлға екендігін куәландыратын, мемлекеттік және орыс тілдеріне нотариат куәландырған аудармасы бар басқа заңдастырылған құжатты береді; 4) өкілеттің өкілеттілігін куәландыратын құжатты ұсыну қажет.
Көшірмелердің дұрыстылығын растау үшін түпнұсқалары салыстыру үшін беріледі.
Аукцион қатысушыларын тіркеу ақпараттық хабар жарияланған күннен бастап жүргізіледі және аукцион басталғанға дейін жиырма төрт сағат бұрын аяқталады. Аукцион қатысуға өтініштер мына мекенжайда қабылданады: Ойыл ауданы, Ойыл селосы, Көкжар көшесі 69, 3- қабат, 309 және 311- кабинеттер, анықтама үшін телефон: 8 (71332)2-18-80.
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫ СЕССИЯСЫ ТӨРАҒАСЫНЫҢ ШЕШІМІ
«28» сәуір 2017 жыл № 8 Ойыл селосы
Аудандық мәслихаттың
кезектен тыс тоғызыншы
сессиясын шақыру туралы
Қазақстан Республикасының 23 қаңтар 2001 жылғы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 10 бабының 2 тармағына сәйкес ШЕШІМ ЕТЕМІН:
Алтыншы шақырылған аудандық мәслихаттың кезектен тыс тоғызыншы сессиясы 2017 жылдың 2 мамыры күні сағат 10.00-де аудан әкімдігінің мәжіліс залында шақырылсын.
Сессияның күн тәртібіне мына мәселе енгізілсін:
1. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына
кандидат ұсыну туралы.
Аудандық мәслихаттың
сессия төрағасы: Ж.С.Хамзин
Ұлттық бірыңғай тестілеу
АПЕЛЛЯЦИЯ БОЙЫНША АҚПАРАТ
Апелляцияға өтініш беру
Тестілеу нәтижесі бойынша апелляцияға өтініш берушінің өзі тестілеу нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күнгі сағат 13.00-ге дейін береді және оны апелляциялық комиссия бір күн ішінде қарайды. Өтініш ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пунктіне (ҰБТӨП) беріледі. Аппеляцияға өтініш арнайы үлгіде беріледі. Апелляцияға берілетін өтініш үлгісін бекітілген өтініш беру мерзімінде ҰБТӨП-тен алуға болады.
Өтініш беруге қажетті құжаттар:
þ жеке басын куәландыратын құжат;
þ ұлттық бірыңғай тестілеуге (ҰБТ) кіруге рұқсаттама.
Өтініш беру барысында тестілеу нәтижесімен келіспеуінің дәлелін (себебі мен негіздемесін) көрсету керек.
Апелляцияға барлық тест тапсырмаларын қарау жөнінде түскен өтініште әр тапсырма бойынша дәлелдемелер (толық түсіндірулер, есептердің адымдық шешулері) көрсетілмесе, ол өтініш қарастырылмайды.
Апелляция түрлері
Апелляция қарастырылады:
þ тест тапсырмаларының мазмұны мен мәтіні бойынша;
Техникалық себептер бойынша.
Тест тапсырмаларының мазмұны мен мәтіні бойынша апелляция мынадай жағдайларда қарастырылады:
þ дұрыс жауап дұрыс жауаптар кодымен сәйкес келмейді (дұрыс жауап нұсқасы көрсетіледі);
þ дұрыс жауабы жоқ;
þ Бес жауап нұсқасынан бір жауапты таңдауға арналған тест тапсырмаларында бірнеше дұрыс жауап болса(барлық дұрыс жауаптар нұсқасы көрсетіледі);
þ сұрақ дұрыс құрастырылмаған;
мәтіннің үзіндісі болмағандықтан, нақты дұрыс жауап анықтау мүмкін емес;
Техникалық себептер бойынша апелляция мынадай жағдайларда қарастырылады:
þ егер сканер дұрыс жауабы бар дөңгелекшені екі немесе одан да көп жауап ретінде оқыса;
þ егер сканер дұрыс жауабы бар дөңгелекшені
бос дөңгелекше ретінде оқыса;
ақауы бар жауап парағы.
Апелляцияны қарау тәртібі.
Апелляциялық комиссия тестіленушілердің өтініштерін тестілеу нәтижесі жарияланғаннан кейін келесі күнгі сағат 13.00-ден бастап қарайды. Апелляциялық комиссия әр тестіленушімен жеке тәртіпте жұмыс істейді. Тестіленуші апелляция комиссиясының отырысына келмеген жағдайда, оның апелляцияға берген өтініші қаралмайды. Шешім тек тестіленуші апелляцияға берген тапсырма бойынша ғана қабылданады. Апелляцияға берілмеген тапсырмалар қаралмайды. Апелляциялық комиссия апелляция кезінде нұсқаны және таңдаған пәнді өзгерте алмайды. Егер тестіленуші өзі дұрыс жауап берген тапсырма бойынша апелляцияға өтініш берсе, онда ол тапсырма бойынша апелляциялық комиссия «қанағаттандырылмайды» деген шешімін қабылдайды. Апелляциялық комиссия тест тапсырмаларының мазмұны мен техникалық себептері бойынша оң шешім қабылдаған жағдайда, балл қосу төмендегі ретпен іске асырылады:
Апелляциялық комиссия бекітілген нысан бойынша шешімді және оның негіздемесін Республикалық апелляциялық комиссияға жібереді (РАК);
РАК апелляциялық комиссияның шешімін қарастырады және аппелляция бойынша соңғы шешімді қабылдап, ҰБТӨП-тегі апелляциялық комиссияға жібереді.
Н. Кенжебеков,
844 ҰБТӨП сарапшысы.
Хабарландыру
БЕКІТЕМІН
Аттестаттау комиссиясының төрағасы
______________ Б.Күзембаева
«11» сәуір 2017 жыл
№ 2 қосымша
«Ойыл ауданы әкімінің аппараты» ММ
(мемлекеттік органның атауы)
__________3 (әнгімелесу)____________
(аттестаттау комиссиясының деңгейі)
№ р/с
Аттестатталатын қызметшінің Т.А.Ә.
Аттестатталатын қызметшінің лауазымы
Санаты
Құрылымдық бөлімше
Әңгімелесуден өту күні
1
Жакасов Кыдыргали Калешович
Аудан әкімі аппаратының бөлім басшысы
E-3
"Ойыл ауданы әкімінің аппараты" ММ
24.04.2017 ж. сағ.10.40-11.00
2
Меруенов Серик Тулегенович
Аудан әкімі аппаратының бөлім басшысы
E-3
"Ойыл ауданы әкімінің аппараты" ММ
24.04.2017 ж. сағ.11.00-11.20
3
Иманғалиев Бекболат Жонысұлы
Аудан әкімі аппаратының бөлім басшысы
E-3
"Ойыл ауданы әкімінің аппараты" ММ
24.04.2017 ж. сағ.11.20-11.40
4
Сембин Еркебұлан Маралұлы
Аудан әкімі аппаратының бөлім басшысы
E-3
"Ойыл ауданы әкімінің аппараты" ММ
24.04.2017 ж. сағ.11.40-12.00
5
Есбатырова Акмарал Салыкжановна
Бөлім басшысының орынбасары
E-R-2
"Ойыл аудандық ауыл шаруашылығы және кәсіпкерлік бөлімі" ММ
24.04.2017 ж. са.12.00-12.20
6
Уткелбаева Сандигул Аманжановна
Бөлім басшысының орынбасары
E-R-2
"Ойыл аудандық білім бөлімі" ММ
24.04.2017 ж. сағ.12.20-12.40
7
Сенгалиев Темірбек Әділбекұлы
Ауылдық округі әкімінің орынбасары
E-G-1
"Ойыл ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ
24.04.2017 ж. сағ.14.00-14.20
8
Улыкпанов Кайнар Жолдаскалиулы
Сектор меңгерушісі
E-R-3
«Ойыл аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ
24.04.2017 ж. сағ.14.20-14.40
9
Жалғасбай Бөкенбай Әміржанұлы
Сектор меңгерушісі
E-R-3
«Ойыл аудандық қаржы бөлімі» ММ
24.04.2017 ж. сағ.14.40-15.00
10
Адилханов Муратбек Адилханович
Сектор меңгерушісі
E-R-3
"Ойыл аудандық ауыл шаруашылығы және кәсіпкерлік бөлімі" ММ
24.04.2017 ж. сағ.15.00-15.20
11
Наурызов Асылбек Бакытович
Сектор меңгерушісі
E-R-3
"Ойыл аудандық ауыл шаруашылығы және кәсіпкерлік бөлімі" ММ
24.04.2017 ж. сағ.15.20-15.40
12
Наурызбаев Серік Сапарұлы
Сектор меңгерушісі
E-R-3
"Ойыл аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" ММ
24.04.2017 ж. сағ.15.40-16.00
13
Дусипова Гулнур Тлеугалиевна
Бас маман
E-4
"Ойыл ауданы әкімінің аппараты" ММ
24.04.2017 ж. сағ.16.00-16.20
14
Караева Татьяна Викторовна
Бас маман
E-4
"Ойыл ауданы әкімінің аппараты" ММ
24.04.2017 ж. сағ.16.20-16.40
15
Бергалиев Зейнур Шаймерденович
Бас маман
E-4
"Ойыл ауданы әкімінің аппараты" ММ
24.04.2017 ж. сағ.16.40-17.00
16
Базарова Рая Гумаровна
Бас маман
E-4
"Ойыл аудандық мәслихатының аппараты" ММ
24.04.2017 ж. сағ.17.00-17.20
17
Байтерекова Дарига Тлектесовна
Жетекші маман
E-5
"Ойыл ауданы әкімінің аппараты" ММ
24.04.2017 ж. сағ.17.20-17.40
18
Ыскаков Сагындык Абзалович
Бас маман
E-R-4
"Ойыл аудандық ішкі саясат бөлімі" ММ
24.04.2017 ж. сағ.17.40-18.00
19
Мендибаева Лида Жакыпжановна
Бас маман
E-R-4
"Ойыл аудандық білім бөлімі" ММ
24.04.2017 ж. сағ.18.00-18.20
20
Тумышов Жанулан Маденбаевич
Бас маман
E-R-4
"Ойыл аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ
24.04.2017 ж. сағ.18.20-18.40
БЕКІТЕМІН
Аттестаттау комиссиясының төрағасы
______________ Б.Күзембаева
«11» сәуір 2017 жыл
№ 2 қосымша
«Ойыл ауданы әкімінің аппараты» ММ
(мемлекеттік органның атауы)
__________3 (әнгімелесу)____________
(аттестаттау комиссиясының деңгейі)
№ р/с
Аттестатталатын қызметшінің Т.А.Ә.
Аттестатталатын қызметшінің лауазымы
Санаты
Құрылымдық бөлімше
Әңгімелесуден өту күні
1
Исмагулова Жанат Сабыржановна
Бас маман
E-R-4
«Ойыл аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ
25.04.2017 ж. сағ.10.00-10.20
2
Жолдыбаева Дина Умиткалиевна
Бас маман
E-R-4
«Ойыл аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ
25.04.2017 ж. сағ.10.20-10.40
3
Рыскалиева Рита Максаткызы
Бас маман
E-R-4
"Ойыл аудандық ауыл шаруашылығы және кәсіпкерлік бөлімі" ММ
25.04.2017 ж. сағ.10.40-11.00
4
Карагулова Лайлим-шырай Изгалиевна
Бас маман
E-R-4
«Ойыл аудандық қаржы бөлімі» ММ
25.04.2017 ж. сағ.11.00-11.20
5
Султанов Айбек Утегенович
Бас маман
E-G-3
«Қараой ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
25.04.2017 ж. сағ.11.20-11.40
6
Есенаманқызы Айымгүл Есенаманқызы
Бас маман
E-G-3
«Қараой ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
25.04.2017 ж. сағ.11.40-12.00
7
Имангалиев Талгат Имангалиулы
Бас маман
E-G-3
«Сарбие ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
25.04.2017 ж. сағ.12.00-12.20
8
Кенжебаев Айбек Жанібекұлы
Бас маман
E-G-3
«Сарбие ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
25.04.2017 ж. сағ.12.20-12.40
9
Еспамбет Жауміт Балуанғалиұлы
Бас маман
E-G-3
«Көптоғай ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
25.04.2017 ж. сағ.14.00-14.20
10
Оралов Хасен Абилхамрович
Бас маман
E-G-3
«Қайыңды ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
25.04.2017 ж. сағ.14.20-14.40
11
Бегалин Берик Идрисович
Бас маман
E-G-3
«Саралжын ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
25.04.2017 ж. сағ.14.40-15.00
12
Ахметов Оразбек Каратаевич
Бас маман
E-G-3
«Ш.Берсиев ат. ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
25.04.2017 ж. сағ.15.00-15.20
13
Избасов Адилбек Жансерикович
Бас маман
E-G-3
«Ш.Берсиев ат. ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
25.04.2017 ж. сағ.15.20-15.40
14
Теңізбаева Айдана Теңізбайқызы
Бас маман
E-G-3
«Ойыл ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
25.04.2017 ж. сағ.15.40-16.00
15
Кабдолов Бауыржан Кыдыргалиевич
Бас маман
E-R-4
«Ойыл аудандық тұрғын-үй, коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ
25.04.2017 ж. сағ.16.00-16.20
16
Токпаганбетов Абай Каленович
Бас маман
E-R-4
"Ойыл аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ
25.04.2017 ж. сағ.16.20-16.40
17
Сукашева ИндираАмирхановна
Бас маман
E-R-4
"Ойыл аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" ММ
25.04.2017 ж. сағ.16.40-17.00
18
Жакина Вера Еркиновна
Бас маман
E-R-4
"Ойыл аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" ММ
25.04.2017 ж. сағ.17.00-17.20
19
Туремуратов Маулен Оралулы
Бас маман
E-R-4
"Ойыл аудандық жер қатынастары бөлімі" ММ
25.04.2017 ж. сағ.17.20-17.40
20
Тумышов Темирлан Маденбаевич
Бас маман
E-R-4
«Ойыл аудандық денешынықтыру және спорт бөлімі» ММ
25.04.2017 ж. сағ.17.40-18.00
БЕКІТЕМІН
Аттестаттау комиссиясының төрағасы
______________ Б.Күзембаева
«11» сәуір 2017 жыл
№ 2 қосымша
«Ойыл ауданы әкімінің аппараты» ММ
(мемлекеттік органның атауы)
__________3 (әнгімелесу)____________
(аттестаттау комиссиясының деңгейі)
№ р/с
Аттестатталатын қызметшінің Т.А.Ә.
Аттестатталатын қызметшінің лауазымы
Санаты
Құрылымдық бөлімше
Әңгімелесуден өту күні
1
Исмагулов Азамат Серикович
Бас маман
E-R-4
«Ойыл аудандық денешынықтыру және спорт бөлімі» ММ
26.04.2017 ж. сағ.10.00-10.20
2
Ұлықпанова Құралай Қайнарқызы
Бас маман
E-R-4
"Ойыл аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" ММ
26.04.2017 ж. сағ.10.20-10.40
3
Садакбаева Гулмира Танжарбаевна
Бас маман
E-R-4
"Ойыл аудандық білім бөлімі" ММ
26.04.2017 ж. сағ.10.40-11.00
4
Шабиков Серикбай Шыгырбайулы
Бас маман
E-R-4
«Ойыл аудандық қаржы бөлімі» ММ
26.04.2017 ж. сағ.11.00-11.20
5
Жүндібаев Дархан Нұрланұлы
Бас маман
E-R-4
"Ойыл аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" ММ
26.04.2017 ж. сағ.11.20-11.40
6
Дакесов Мейірбек Нұрсұлтанұлы
Бас маман
E-G-3
«Ш.Берсиев ат. ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
26.04.2017 ж. сағ.11.40-12.00
7
Бисенбин Тұрлан Мақсотұлы
Бас маман
E-G-3
"Ойыл ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ
26.04.2017 ж. сағ.12.00-12.20
8
Кеңесова Ақтоты Нұрланқызы
Жетекші маман
E-G-4
«Көптоғай ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
26.04.2017 ж. сағ.12.20-12.40
9
Копбаева Зина Мырзахановна
Жетекші маман
E-G-4
«Қараой ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
26.04.2017 ж. сағ.14.00-14.20
10
Наурызбаев Алмат Наурызбайұлы
Жетекші маман
E-G-4
«Сарбие ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
26.04.2017 ж. сағ.14.20-14.40
11
Қосбаев Ахметжан
Жетекші маман
E-G-4
«Саралжын ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
26.04.2017 ж. сағ.14.40-15.00
12
Құсайынқызы Жансұлу
Жетекші маман
E-G-4
«Ш.Берсиев ат. ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
26.04.2017 ж. сағ.15.00-15.20
13
Шохабаева Салтанат Нұрланқызы
Жетекші маман
E-G-4
«Ойыл ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
26.04.2017 ж. сағ.15.20-15.40
14
Қамтиева Гайникамал Бериковна
Жетекші маман
E-R-5
"Ойыл аудандық білім бөлімі" ММ
26.04.2017 ж. сағ.15.40-16.00
15
Бисенова Анаргуль Сагынтаевна
Жетекші маман
E-R-5
"Ойыл аудандық жер қатынастары бөлімі" ММ
26.04.2017 ж. сағ.16.00-16.20
16
Тулесинова Венера Болатовна
Жетекші маман
E-R-5
"Ойыл аудандық жер қатынастары бөлімі" ММ
26.04.2017 ж. сағ.16.20-16.40
17
Нугыманов Серик Жардемович
Жетекші маман
E-R-5
"Ойыл аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі" ММ
26.04.2017 ж. сағ.16.40-17.00
18
Раушанов Бекнур Шакенович
Жетекші маман
E-R-5
«Ойыл аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ
26.04.2017 ж. сағ.17.00-17.20
19
Абдрахманов Ертис Жайыкович
Жетекші маман
E-R-5
"Ойыл ауданының ветеринария бөлімі" ММ
26.04.2017 ж. сағ.17.20-17.40
ХАБАРЛАНДЫРУ
Той басқарушы асаба болсаңыз, өнер көрсетуші әнші мен биші болсаңыз, бейне таспа және суретке түсірумен айналыссаңыз, жеке кәсіпкер ретінде есепке тұруыңыз қажет. Ол үшін Ойыл ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасына жолығыңыз.
«Атамекен» Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасының қаржылық қолдауымен электрондық форматта көлеңкелі эканомикаға қарсы «Winpon» мобилді қосымшасы арқылы «Чекті талап етіп жүлде ұтып ал» атты акциясы 1 қазан мен 15 қараша 2016 жыл аралығында өткізіледі. Қатысыңыз! Үлес қосыңыз! Ұтыңыз!
Аудан тұрғындарының Қазақстан Республикасының Жер Кодексіне енгізілген өзгерістер жөніндегі сұрақтары бойынша құрылған аудандық тұрақты комиссия мүшелері сенбі сайын сағ.09.00-17.00 аралығында аудандық мәдениет үйі ғимаратында қабылдау жүргізеді. (байланыс тел:871332-21899)
Сондай-ақ, «Ойыл аудандық жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесінде әр аптаның дүйсенбі-жұма күндері тұрғындардың жер мәселесі бойынша сұрақтарына жауап беретін «Жер реформасы мәселелері бойынша Саll-орталығы» байланысы 8-71332-2-18-80 телефоны белгіленді.